Stocka Historik

trebilder

Historik om Stocka

Sågverkssamhället Stocka ligger utmed kusten i Hälsingland, 2,5 mil norr om Hudiksvall och ingår i Nordanstigs kommun (tidigare i Harmångers socken).

Under 1800-talet var Stocka enligt mantals- och husförhörslängderna inkluderat i Stocka by. Med det avsågs en bondby som låg drygt en halv mil nordväst om sågverket. Nära Stocka by låg en annan bondby, Skarftjärn. Hemmansägarna i Stocka by och Skarftjärn ägde gemensamt den skog och mark som sågverket kom att byggas på.

1855 samlades fyra affärsmän, Herman, Edward och Richard Frisk från Hudiksvall och friherre W.F. Tersmeden (ägare av järnbruket i Strömsbruk) för att diskutera anläggandet av ett sågverk vid Stockaviken och att rensa upp vattenleder från Hassela ned till havet.

De bildade ”Stocka Sågverks Intressenter” och år 1857 grundades Stocka sågverk.

För att få arbetskraft till byggande av sågen samt rensning av vattendragen från Hassela till Stocka togs arbetare från Värmland och Dalarna.
De första bofasta familjerna på Verket hittar man år 1858. Innan dess bodde arbetarna i kojor med jordgolv. Arbetarna kom till Stocka på våren och reste hem igen på hösten.

Folkmängden på Stocka år 1860 var 20 personer för att öka till 400 personer år 1890.

Vid sågverket började man nu bygga arbetarkaserner. Området kallas för ”Verket”.

Den första byggnaden uppfördes 1858-59 och placerades vid kanalen. Den första byggnaden hade fem rum för att kunna ge husrum för en liten bofast grupp av arbetare. Byggnaden fungerade senare som sågverkskontor. Huset finns kvar än idag.

Den första handelsboden på Stocka var ett magasin och byggdes på kajen åren 1870-71. Varorna kom med båtar, överfördes till magasinet och såldes sedan direkt till arbetarna.
År 1879 byggdes en handelsbod på ”Verket” som ägdes av sågverket eller ”Bolaget” som det kallades i folkmun. Bolagsaffären användes sig av ett kreditsystem vilket innebar att när familjerna fick sin lön, var fjortonde dag, drog bolaget av den summan som man handlat för under samma period.

Stockas första skola fraktades från Häggviken till Stocka i slutet av 1870-talet. Skolan placerades på ”Verket”. Hösten 1879 gick 58 barn i skolan. Flickornas betyg låg betydligt högre än pojkarnas. En trolig förklaring till skillnaden kan vara att närvarodagarna för flickorna var högre. Pojkarnas arbete i brädgården tog tid från skolan. Deras arbete var nödvändigt för att klara familjernas försörjning. Skolan finns kvar än idag och används som ”fritids”.

Bredvid den gamla skolan uppfördes 1913-1915 en ny skola – denna gång ett stenhus. Skolan fungerar idag som ”Friskola”.

År 1881 fick Stocka en telegrafstation och efter ytterligare något år fick man poststation.